Ψηφιακά Εργαλεία για Γονείς & Μαθητές

ΑΣΕΚ

Πρόκειται για την πλατφόρμα Ασύγχρονης και Σύγχρονης Εκπαίδευσης Καλαμαρί. Βασική επιδίωξη της πλατφόρμας είναι η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας . Η πλατφόρμα ΑΣΕΚ έχει σκοπό την προώθηση και διευκόλυνση της εξατομικευμένης μάθησης.

  • Αξιοποιεί το πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό και τη συσσωρευμένη εκπαιδευτική εμπειρία
  • Ευκολία στη χρήση
  • Προσαρμοστικότητα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες
  • Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΑΣΕΚ και να παρακολουθήσουν τα μαθήματα στα οποία είναι εγγεγραμμένοι

EMAIL ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ

Η σχολή Καλαμαρί χορηγεί μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για εκπαιδευτική χρήση στα πλαίσια των σχολικών δραστηριοτήτων.

Η υπηρεσία για κάθε μαθητή είναι προσωπική και τον συνοδεύει όλα τα χρόνια που βρίσκεται στο σχολείο.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Ενημέρωσης δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης για τις επιδόσεις των μαθητών και μέσω του διαδικτύου. Η ενημέρωσή αυτή ΔΕΝ πρέπει να υποκαταστήσει σε καμία περίπτωση την προσωπική επαφή και συνεργασία των γονέων με τους καθηγητές.

Στην διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης παρατίθενται τα εξής αξιολογικά κριτήρια:

Επίδοση στις γραπτές δοκιμασίες. Ωριαία εξέταση και ολιγόλεπτες.

Συμμετοχή στη διδακτική μαθησιακή διαδικασία.

Επιμέλεια και ενδιαφέρον για το μάθημα.

Εργασίες στο σπίτι ή το Σχολείο.

Φάκελος επιδόσεων και δραστηριοτήτων - Portfolio. Εδώ καταγράφονται συμμετοχές και δράσεις και βραβεύσεις. Κατά τη λήξη σχολικού έτους δίδεται στους μαθητές επικυρωμένος από το Σχολείο.

Copyright © 2016 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί created by Τίκβα Χριστίνα

Search