Πώς γίνεται η μεταφορά των παιδιών;

Η μεταφορά των παιδιών γίνεται με λεωφορεία της Σχολής.

Ποιο είναι το πρόγραμμα λειτουργίας της Σχολής;

Η έναρξη γίνεται στις 8:00 π.μ. και η λήξη στις 14:50 μ.μ. Από Δευτέρα έως Πέμπτη το πρόγραμμα μαθημάτων έχει διάρκεια 8 (οκτώ) διδακτικές ώρες.

Την Παρασκευή, η διάρκεια του προγράμματος είναι 6 (έξι) διδακτικές ώρες, όμως συμπληρώνεται από 2 (δύο) ώρες επιπλέον δραστηριοτήτων (clubs), όπως είναι αθλητισμός, δημοσιογραφία, περιβαλλοντική εκπαίδευση, πληροφορική κ.α.

Η έναρξη και η λήξη κάθε σχολικού έτους καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας.

Η Ελληνογαλλική Σχολή "Καλαμαρί" είναι οικοτροφείο;

Η Σχολή "Καλαμαρί" πλέον δε λειτουργεί ως οικοτροφείο.

Με ποιο τρόπο γίνεται η πληρωμή των διδάκτρων;

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται σε 3 (τρεις) ισόποσες δόσεις στις αντίστοιχες
ημερομηνίες 30/9, 20/12, 30/4 του κάθε έτους.

Υπάρχουν επιπλέον ώρες διδασκαλίας σε κάποια βασικά μαθήματα στο Λύκειο;

Η Διεύθυνση του Λυκείου θέλοντας να βοηθήσει τους μαθητές μας στην προσπάθεια εισαγωγής τους στο Πανεπιστήμιο, έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στα μαθήματα: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα.

Οι επιπλέον ώρες που έχουν προστεθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα έχουν ως αποτέλεσμα την ουσιαστική ενίσχυση των μαθητών μας και την απαλλαγή τους από την παρακολούθηση φροντιστηριακών μαθημάτων εκτός σχολείου.

Χρειάζεται το παιδί μου να παρακολουθεί φροντιστηριακά μαθήματα;

Οι μαθητές μας δεν έχουν ανάγκη από φροντιστηριακή παρακολούθηση αφού οι συμπληρωματικές ώρες διδασκαλίας, είτε στα βασικά μαθήματα του Γυμνασίου και του Λυκείου, είτε στις ξένες γλώσσες, καλύπτουν ενδεχόμενα κενά και απορίες και βοηθούν στην καλύτερη εμπέδωση της ύλης.

Η μόνη περίπτωση όπου κρίνεται αναγκαία η πρόσθετη φροντιστηριακή μαθητεία είναι όταν κάποιος/α μαθητής/τρια έχει πολύ χαμηλή επίδοση και δεν μπορεί να παρακολουθήσει με το ρυθμό που έχει το τμήμα στο οποίο μετέχει.

Σ' αυτήν την περίπτωση, έγκαιρα ενημερώνονται οι γονείς οι οποίοι μαζί με τους υπεύθυνους καθηγητές συζητούν τα αίτια της φθίνουσας πορείας της επίδοσης του/ης μαθητή/τριας και καταλήγουν στις εφικτές λύσεις που θα οδηγήσουν το/η μαθητή/τρια σε πλήρη ανάκαμψη.

Ποιες είναι οι ώρες λειτουργίας του Λογιστηρίου και της Γραμματείας της Σχολής;

Από 1 Οκτωβρίου έως και 1 Ιουνίου

Γραμματεία
Δευτέρα έως Πέμπτη
07:30 – 17:00 μ.μ.
Παρασκευή
07:30 – 18:30 μ.μ.
Λογιστήριο
Δευτέρα έως Παρασκευή
08:00 – 16:00 μμ.
Τετάρτη απόγευμα
18:00 – 20:00 μ.μ.
Ώρες λειτουργίας Γραμματείας και Λογιστηρίου για Ιούλιο - Αύγουστο:

08:00 π.μ. - 15:00 μ.μ.

Υπάρχει Επαγγελματικός Προσανατολισμός;

Η Σχολή "Καλαμαρί" λειτουργεί με επιτυχία ένα πλήρες Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού το οποίο περιλαμβάνει:

Γνωριμία και αρχική συνέντευξη
Συμπλήρωση ερωτηματολογίων προσωπικότητα, ενδιαφερόντων & δεξιοτήτων
Ανάλυση, επεξεργασία και αξιολόγηση των απαντήσεων από ειδικούς συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού
Σύνταξη ατομικού φακέλου όπου περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που προκύπτουν από τα ερωτηματολόγια
Συμβουλευτική συνεδρία και παράδοση του ατομικού φακέλου από το ψυχολόγο-σύμβουλο
Συνεχή βοήθεια και παροχή πληροφοριών σε θέματα σπουδών και επαγγελμάτων, μέχρι την τελική επαγγελματική αποκατάσταση

Ποιο είναι το όριο των απουσιών για κάθε τάξη;

Το σύνολο των απουσιών για τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ και Β΄ Λυκείου είναι 114 απουσίες. Για τη Γ΄ Λυκείου, το σύνολο των απουσιών είναι 100.

Για όλες τις τάξεις, το όριο των αδικαιολόγητων απουσιών είναι 50 απουσίες.

Πώς δικαιολογούνται οι απουσίες;

Για τη δικαιολόγηση της απουσίας, ο κηδεμόνας έχει ένα περιθώριο 10 (δέκα) ημερών από τη στιγμή που ο/η μαθητής/τρια επιστρέψει στο σχολείο. Η δικαιολόγηση γίνεται με παρουσία του κηδεμόνα στη Σχολή και με τη συμπλήρωση μιας βεβαίωσης που δίνεται από τη Γραμματεία της Σχολής.

Εάν ο/η μαθητής/τρια απουσιάσει για τουλάχιστον 3 (τρεις) ημέρες, η δικαιολόγηση των απουσιών δε μπορεί να γίνει από τους κηδεμόνες, αλλά είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.
Για όλες τις τάξεις, το όριο των αδικαιολόγητων απουσιών είναι 50 απουσίες.

Πώς απαλλάσεται ο/η μαθητής/τρια από το μάθημα της γυμναστικής;

Εάν η απαλλαγή έχει διάρκεια 2 (δύο) εβδομάδες είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης στη Γραμματεία της Σχολής.

Εάν η απαλλαγή έχει διάρκεια 1 (ένα) μήνα και πλέον τότε χρειάζονται τα ακόλουθα:

Αίτηση απαλλαγής η οποία συμπληρώνεται από τον κηδεμόνα.
Δικαιολογητικό από Δημόσιο φορέα που να πιστοποιεί ότι ο/η μαθητής/τρια, για τη συγκεκριμένη περίοδο, χρειάζεται απαλλαγή από το μάθημα της γυμναστικής.
Για όλες τις τάξεις, το όριο των αδικαιολόγητων απουσιών είναι 50 απουσίες.

Copyright © 2016 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί created by Τίκβα Χριστίνα

Search