Η Σχολή έχει καθιερώσει ένα σύστημα υποτροφιών μέσα στα πλαίσια της καλλιέργειας ευγενούς ανταγωνισμού μεταξύ των μαθητών και της παροχής κινήτρων για βελτίωση των επιδόσεων τους.

Οι υποψήφιοι της Α΄ Γυμνασίου καλούνται να διαγωνιστούν σε θέματα Μαθηματικών και Ελληνικής γλώσσας. Η διεξαγωγή των εξετάσεων γίνεται το Μάιο, σε ημερομηνίες που ορίζονται κάθε χρόνο από τη διεύθυνση του Γυμνασίου.

Η Σχολή προσφέρει 3 υποτροφίες στους μαθητές/τριες που συγκεντρώνουν Μ.Ο. 18.5 στα εξεταζόμενα αντικείμενα. Μια ολική υποτροφία 100%, μία 70% και μία 50%. Η υποτροφία διατηρείται όλα τα χρόνια των Γυμνασιακών – Λυκειακών σπουδών των μαθητών εφόσον ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι «Άριστα» (18.5 για το Γυμνάσιο, 18.1 για το Λύκειο).

Στις υπόλοιπες τάξεις του σχολείου δίδονται υποτροφίες στους μαθητές που έρχονται πρώτοι στις επιδόσεις της τάξης τους.

Σας επισημαίνουμε ότι η γνώση της Γαλλικής Γλώσσας ΔΕΝ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στη Σχολή μας.

Copyright © 2016 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί created by Τίκβα Χριστίνα

Search