Ιδέες και Στόχοι

Μέσα από τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας επιδιώκουμε τους ακόλουθους στόχους:

 • γνωριμία και εξοικίωση με το πολιτισμικό υπόβαθρο της Αγγλικής γλώσσας (αλληλεπίδραση γώσσας-πολιτισμού)
 • παράλληλη ανάπτυξη όλων των γλωσσικών λειτουργιών
 • διεύρυνση ορίζοντα (γλωσσικά και πολιτισμικά)
 • ανακάλυψη και αξιοποίηση των προσωπικών δυνατοτήτων κάθε παιδιού
 • εμφύσηση αγάπης για τη γλώσσα και των άπειρων δυνατοτήτων που προσφέρει

Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία που ακολουθείται εξαρτάται από το επίπεδο γνώσεων των παιδιών και από την ιδιοσυγκρασία και τις ιδιαιτερότητες του κάθε τμήματος. Οι δύο βασικοί άξονες πάνω στους οποίους στηρίζεται η διδασκαλία είναι:

1. δομική προσέγγιση (structural approach)

 • ανάλυση δομών
 • παρουσίαση γραμματικών φαινομένων
 • εξάσκηση και εμπέδωση

2. επικοινωνιακή προσέγγιση

 • έμφαση στο λόγο
 • συνείδηση της χρήσης των δομών και της αναγκαιότητας των γλωσσικών λειτουργιών ως μέσο
 • εφαρμογή σε πραγματικές καταστάσεις

Εποπτικά Μέσα

Για την καλύτερη διεξαγωγή του μαθήματος χρησιμοποιείται πληθώρα εποπτικών μέσων όπως:

 • video
 • Φυλλάδια (handouts)
 • Παιχνίδι
 • Τραγούδι - Μουσική
 • Group work
 • Προβολή video/dvd
 • Χρήση Η/Υ - Διαδίκτυο
 • Ηλεκτρονική αλληλογραφία με e-pals
 • Συνδρομή σε αγγλόφωνα περιοδικά
 • Αγγλική δανειστική βιβλιοθήκη
 • Projects - Παρουσιάσεις βιβλίων
 • Σύνταξη και συγγραφή του αγγλικού ένθετου στη σχολική εφημερίδα

Στην Α' Γυμνασίου πραγματοποιούνται διαγνωστικά τεστ (πριν την έναρξη των μαθημάτων) που έχουν ως στόχο την κατάταξη των παιδιών σε τμήματα όπου θα υπάρχει γνωστική ομοιογένεια.

Εξελικτική πορεία των τμημάτων:

  α Γυμνασίου β Γυμνασίου γ Γυμνασίου Λύκειο
1 B C D Lower (B2)
2 B/C C/D D / Lower (B2) Advanced (C1)
3 C/D D / Lower (B2) Lower (B2) Advanced (C1)
4 D / Lower (B2) Lower (B2) Advanced (C1) Proficiency (C2)


Πρόσθετη Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας

Η Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί, φροντίζοντας για την άρτια κατάρτιση των μαθητών της, με στόχο την σωστή προετοιμασία τους για τη ζωή, αποφάσισε να ενδυναμώσει τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας παρέχοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης πρόσθετων μαθημάτων αγγλικής. Δίνεται έτσι η ευκαιρία στους μαθητές να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στην Αγγλική γλώσσα, είτε με τη μορφή ενίσχυσης, είτε προχωρώντας πιο γρήγορα προς την απόκτηση κάποιων πιστοποιητικών και πτυχίων.

Τα μαθήματα αυτά γίνονται στο χώρο της Σχολής, κάθε Παρασκευή από 15:00 έως τις 17:30 ή κάθε μέρα, από τις 15:00 έως τις 16:30. Οι διδακτικές ώρες είναι 3 ή 5, ανάλογα με το επίπεδο, και ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα δεν ξεπερνά τους 8. Το σύνολο των μαθητών μεταφέρεται με σχολικά λεωφορεία.

Τα κλειστά ολιγομελή τμήματα και ο εντατικός, φροντιστηριακός χαρακτήρας της διδασκαλίας αποτελεί για μας βασική προϋπόθεση και εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας που είναι τόσο η πολύ καλή εκμάθηση της γλώσσας όσο και η σίγουρη απόκτηση πτυχίων (Lower-B2, Advanced-C1 και Proficiency-C2). Λειτουργούν ομοιογενή τμήματα όλων των επιπέδων.

Οι διδάσκοντες είναι τόσο καθηγητές της Σχολής όσο και αυστηρά επιλεγμένοι πτυχιούχοι, με διδακτική εμπειρία και πολύχρονη παραμονή σε αγγλόφωνες χώρες. Η μεθοδολογία των μαθημάτων στηρίζεται σ' ένα συνδυασμό της επικοινωνιακής και της δομικής προσέγγισης με στόχο την ταυτόχρονη ανάπτυξη όλων των γλωσσικών λειτουργιών.

Η διδακτέα ύλη επιλέγεται από εκδόσεις ελληνικών και ξένων εκδοτικών οίκων που διακρίνονται για την αξιοπιστία και την εγκυρότητά τους. Επιπλέον, η χρήση video, H/Y και πολυμέσων, πέρα από την ποικιλία και την ευχάριστη νότα που προσδίδει στο μάθημα, συμβάλλει αποφασιστικά σε μια σφαιρική προσέγγιση τόσο της γλώσσας όσο και του πολιτισμού που τη συνοδεύει.

Η ύλη που καλύπτεται στα πλαίσια αυτών των μαθημάτων σαφώς διαφοροποιείται από την ύλη του εβδομαδιαίου αναλυτικού προγράμματος. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα μαθήματα αυτά δεν είναι βοηθητικά για τα Αγγλικά του σχολείου, αλλά πρόσθετη διδασκαλία με στόχο την επίσπευση της απόκτησης γνώσης και πτυχίων της Αγγλικής.

Copyright © 2016 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί created by Τίκβα Χριστίνα

Search