Πολυπολιτισμικότητα, επικοινωνία των λαών και παγκόσμια σύμπνοια είναι τρία βασικά σημεία που χαρακτηρίζουν την τρέχουσα πραγματικότητα που επέβαλε η νέα χιλιετία.

Είναι προφανές ότι ένα από τα εφόδια που πρέπει να διαθέτει σήμερα ο νέος είναι η γνώση ξένων γλωσσών που θα οδηγήσει στην επαφή με άλλους πολιτισμούς, στην ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων όπως η προσαρμοστικότητα, η ευελιξία και η αύξηση της αυτοπεποίθησης και στο σεβασμό της διαφορετικότητας και προσφοράς του κάθε λαού.

Η Ελληνογαλλική Σχολή "Καλαμαρί" έδινε ανέκαθεν ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, πιστεύοντας ότι η γνωριμία με βασικά στοιχεία άλλων πολιτισμών μέσω της γλώσσας, θα οδηγούσε πρώτα απ' όλα στην βαθιά εκτίμηση του δικού μας πολιτισμού και κατά δεύτερο λόγο, στην κατανόηση και αποκωδικοποίηση των κεντρικών χαρακτηριστικών των άλλων πολιτισμών.

Ο βασικός στόχος της Σχολής είναι η πλήρης διδασκαλία δύο τουλάχιστον ξένων γλωσσών, της Γαλλικής και της Αγγλικής. Επιπρόσθετα, παρέχονται μαθήματα Γερμανικής γλώσσας σε όσους μαθητές το επιθυμούν.

Copyright © 2016 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί created by Τίκβα Χριστίνα

Search