4

είναι ένα σύγχρονο σχολείο

 • με υψηλού επιπέδου εκπαίδευση
 • με σύγχρονες εγκαταστάσεις
 • διαθέτει έμπειρο μόνιμο προσωπικό
 • οι διδάσκοντες επιμορφώνονται διαρκώς στις νέες μεθόδους διδακτικής και παιδαγωγικής
 • συμμετέχουν με εισηγήσεις σε συνέδρια και ημερίδες
 • βρίσκονται δίπλα στον μαθητή τον οποίο συμβουλεύουν καθοδηγούν, ενεργοποιούν ατομικά και συλλογικά

 

3


δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών

 • 2 ξένες γλώσσες υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές
  • γαλλικά 6 ώρες εβδομαδιαίως
  • αγγλικά 5 ώρες εβδομαδιαίως
 • προαιρετική εκμάθηση τρίτης ξένης γλώσσας γερμανικά με 4 ώρες εβδομαδιαίως

       Από το σχ. έτος 2020-21 οι μαθητές-τριες θα παρακολουθούν υποχρεωτικά την αγγλική γλώσσα ενώ
       θα επιλέγουν ως δεύτερη (υποχρεωτική) ξένη γλώσσα τη γαλλική ή τη γερμανική.

 • απόκτηση ευρωπαϊκών πτυχίων μέσω του σχολείου
 • συμμετοχή των μαθητών σε ευρωπαϊκά προγράμματα και ανταλλαγές


δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διδασκαλία της πληροφορικής

 • με προσωποποιημένη διδασκαλία στα πλήρως οργανωμένα εργαστήρια
 • με επιπρόσθετη ώρα διδασκαλίας
 • με προετοιμασία των μαθητών για απόκτηση πιστοποίηση των γνώσεων στους Η/Υ
 • με συμμετοχή σε συνέδρια και διαγωνισμούς πληροφορικής και ρομποτικής

 2

αντιμετωπίζει τον μαθητή ως ξεχωριστή μονάδα

 • αναγνωρίζει τις ποικίλες ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού
 • λειτουργεί σε κλίμα έμπρακτης αγάπης, μακριά από αυταρχικές μεθόδους
 • διδάσκει στα παιδιά να μελετούν με πρόγραμμα και να οργανώνουν σωστά το χρόνο τους ώστε να μην προσφεύγουν σε εξωσχολική βοήθεια
 • παρέχει στους μαθητές του όλα τα απαιτούμενα εφόδια για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

 

5


είναι ένα σχολείο ανοιχτό, ενσωμάτωσης που σέβεται τη διαφορετικότητα

 • με οργανωμένη πολιτιστική δραστηριότητα
 • με ενεργή και δραστήρια ομάδα εθελοντισμού
 • με οργάνωση ημερίδων και επιμορφώσεων ποικίλων θεμάτων
 • με ευαισθησία σε θέματα δημοκρατικής συμπεριφοράς και σε θέματα σεβασμού της διαφορετικότητας, σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος

 

είναι ένα σχολείο με ιστορία

Copyright © 2016 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί created by Τίκβα Χριστίνα

Search