Παιδεία στο νέο αιώνα σημαίνει απαραίτητα και γνώση ξένων γλωσσών, καθώς αποτελούν το διαβατήριο για την προσέγγιση των υπόλοιπων λαών της Ενωμένης Ευρώπης.

Η γλώσσα έχει άμεση σχέση με την επικοινωνία εφόσoν αποτελεί τον κυριότερο φορέα της. Έχοντας σαν αντικείμενο τη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας, προετοιμάζουμε τους μαθητές μας γι' αυτήν ακριβώς τη συνάντηση επικοιvωνίας, μεταδίδοντας τους ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης της καθημερινότητας. Mε τη γνώση μιας ξένης γλώσσας δεν ανοίγει μόνο το μυαλό κάνοντας προσιτούς τους πνευματικούς θησαυρούς ενός άλλου λαού, αλλά πλαταίνει και η καρδιά μας, χωράει περισσότερο κόσμο μέσα της και γίνεται πιο ανθρώπινη.

Η γλωσσομάθεια λοιπόν είναι αίτημα παιδευτικό πρώτου μεγέθους, ειδικότερα στη σημερινή πραγματικότητα σύμφωνα με την οποία τα σύνορα έχoυν καταλυθεί, οι αποστάσεις έχουν εκμηδενιστεί και οι λαοί την Ευρώπης έχουν πλέον κοινούς στόχους.
Η γαλλική γλώσσα αποτελεί μέσο επικοινωνίας και πολιτισμού που ξεπερνά τα σύνορα της Ευρωπαϊκής ηπείρου και η εκμάθησή της δίνει στοιχεία που επηρεάζουν και κοσμούν τον πνευματικό κόσμο του μαθητή.

Στο Γυμνάσιο και το Λύκειο η διδασκαλία της ξένης γλώσσας δεν έχει ως στόχο μόνο την επικοινωνία σε κάποιο επίπεδο συνεννόησης, αλλά επιδιώκει την προσωπική έκφραση μέσα από τη γνώση των ηθών, συνηθειών, νοοτροπίας και φιλοσοφίας ενός άλλου λαού. Όπως ακριβώς η μητρική μας γλώσσα διαμορφώνει το πνεύμα και το φρόνημά μας, τη νόηση και το θυμικό μας, μας εξομοιώνει με τα μέλη της εθνικής οικογένειας και απελευθερώνει τις δυνάμεις που φωλιάζουν μέσα μας για να αναπτυχθούν και να εξωτερικευτούν, έτσι και η γνώση της ξένης γλώσσας ωριμάζει και καλλιεργείται ώστε να φτάσει στο καλύτερο δυνατό επίπεδο.

Μεθοδολογία

Στην Α΄ Γυμνασίου οι μαθητές χωρίζονται σε 3 επίπεδα ανάλογα με τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει στην ξένη γλώσσα (débutant, intermédiaire, avancé).
Στους αρχάριους (cours Ι) χρησιμοποιείται η μητρική γλώσσα και προσεγγίζεται σταδιακά και η γαλλική. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη φωνητική, δηλαδή στη σωστή προφορά στην αρχή φθόγγων και στη συνέχεια λέξεων, ώστε να εξομαλυνθεί η ανάγνωση και αργότερα ο γραπτός λόγος. Το λεξιλόγιο είναι απλό, ανάλογο με το επίπεδο και την ηλικία τωv μαθητών, το ίδιο και τα γραμματικά στοιχεία. H διδασκαλία συμπληρώνεται με χρήση περιοδικού τύπου διδακτικού περιεχομένου. Οι μαθητές του αρχαρίου τμήματος θα δώσουν τις πρώτες τους εξετάσεις για το επίπεδο DELF A2 στη γ΄ Γυμνασίου.
Στο δεύτερο επίπεδο (cours ΙI) χρησιμοποιείται περισσότερο η γαλλική γλώσσα και λιγότερο η μητρική επειδή ενισχύονται πλέον τα γλωσσικά στοιχεία, ενώ συνεχίζεται η διόρθωση της προφοράς. Η διδασκαλία συμπληρώνεται με χρήση περιοδικού τύπου διδακτικού περιεχομένου. Οι μαθητές του Cours II θα ξεκινήσουν την προετοιμασία του επιπέδου DELF B1 στη β΄ Γυμνασίου και θα δώσουν εξετάσεις γι' αυτό στο τέλος της γ΄ Γυμνασίου.
Στο τρίτο επίπεδο (cours ΙIΙ) η χρήση της γαλλικής γλώσσας γίνεται στο μεγαλύτερο μέρος του μαθήματος, εμπλουτίζεται ο γραπτός και προφορικός λόγος, το λεξιλόγιο και τα πολιτιστικά στοιχεία. Οι μαθητές ξεκινούν την προετοιμασία του επιπέδου DELF B1, του οποίου οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο τέλος της β΄ Γυμνασίου. Και στο επίπεδο αυτό συνιστάται η ανάγνωση περιοδικού εκπαιδευτικού χαρακτήρα


Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στο Γυμνάσιο είναι οι: MAG 1-2-3-4.

Στο Λύκειο χρησιμοποιούνται οι: EXTRA3 και ALTER EGO 4.

Παράλληλα, σε Γυμνάσιο και Λύκειο, χρησιμοποιούνται εξειδικευμένες μέθοδοι για την απόκτηση των διαφόρων πτυχίων DELF και DALF.

Οι μαθητές βαθμολογούνται στο τέλος του τριμήνου (Γυμνάσιο) και τετραμήνου (Λύκειο) για τις δεξιότητες τους:
Στη γλώσσα (ορθογραφία-γραμματική)
Στη γραπτή έκφραση (έκθεση-γραπτός λόγος)
Στην κατανόηση γραπτού λόγου (explication de texte)
Στον προφορικό λόγο (προφορά-κατανόηση-δυνατότητα επικοινωνίας)

Ο παραπάνω προγραμματισμός έγινε σύμφωνα με τις αλλαγές των πτυχίων γλωσσομάθειας όπως έχουν ανακοινωθεί από το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Copyright © 2016 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί created by Τίκβα Χριστίνα

Search