Οι εγγραφές για την α΄ Γυμνασίου ξεκινούν τον Φεβρουάριο του τρέχοντος σχολικού έτους και ολοκληρώνονται 15 Ιουνίου του ιδίου έτους.

Απαιτείται η προσέλευσή σας στο σχολείο και η συμπλήρωση έντυπης αίτησης προεγγραφής. Στη συνέχεια ενημερώνετε το σχολείο στο οποίο φοιτούσε ο μαθητής στο Δημοτικό και η διαδικασία ολοκληρώνεται υπηρεσιακά.

Η γνώση της Γαλλικής Γλώσσας ΔΕΝ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στη Σχολή μας.

Copyright © 2016 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί created by Τίκβα Χριστίνα

Search