«Δάσκαλος είναι αυτός που κρατάει τον ερευνητή στο δρόμο του, σ’ ένα δρόμο που τον ερευνά συνεχώς μόνος του». Ζαν Ρανσιέρ

 Γάλλος φιλόσοφος - ομότιμος καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού

 

Η Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί και οι συνεργάτες της, μέσα από την καθημερινή διδακτική προσέγγιση προσπαθεί να κάνει πράξη την παραπάνω ρήση, με απόλυτη πίστη στην αποτελεσματικότητά της.

Η διδασκαλία πρέπει να είναι συστηματική, πολύπλοκη, πολύπλευρη, προγραμματισμένη και καλά προετοιμασμένη. Πρέπει να αποβλέπει στη ολόπλευρη ανάπτυξη των γνωστικών, μαθησιακών και ψυχοκινητικών δυνάμεων των μαθητών με συμμετοχή των ιδίων.

Με γνώμονα όλα τα παραπάνω, καλλιεργούμε την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, συλλογικής προσπάθειας, διαλόγου και συζήτησης. Υιοθετούμε καινοτόμες μεθόδους για την υποστήριξη της δημιουργικής και διερευνητικής μάθησης.

Στοχεύουμε στην απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και πληροφοριών μέσα από την νέα αντίληψη για το σχολείο που το θέλει χώρο χαράς, δημιουργίας, δράσης και ζωής.

Προσαρμόζουμε τη μαθησιακή και διδακτική πρακτική στα νέα δεδομένα που στοχεύουν στη λειτουργική γνώση.

Δεν ξεχνούμε:

  • H διαδικασία της μάθησης είναι αποτελεσματική μόνο με την ενεργή συμμετοχή του μαθητή.
  • Η εμπειρία αποτελεί τη βάση κάθε μάθησης
  • Καθένας μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο
  • Η μάθηση είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης
  • Ζητούμενο και προϋπόθεση η ισότητα, αποτέλεσμα η πνευματική χειραφέτηση.

Παραμένουμε ονειροπόλοι, ρομαντικοί, οραματιστές. Γιατί ίσως αυτό που χρειάζεται η παιδεία δεν είναι μια νέα μεταρρύθμιση, αλλά άνθρωποι στο ρόλο του δασκάλου που θα βοηθούν τους μαθητές να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν την επιθυμία για γνώση με σκοπό να μάθουν ό,τι τους ενδιαφέρει, δηλαδή τα πάντα.

Copyright © 2016 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί created by Τίκβα Χριστίνα

Search