Ποια είναι η διαδικασία εισαγωγής στην Α΄ Γυμνασίου;

Αρχικά θα πρέπει ο κάθε υποψήφιος να περάσει από τη διαδικασία της συνέντευξης. Ήθος, επιδεξιότητες και καλό επίπεδο μόρφωσης κρίνονται απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να χαρακτηρίζουν τον υποψήφιο.

Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας δεν είναι απαραίτητη αφού οι μαθητές/τριες στην Α΄ Γυμνασίου κατατάσσονται σε επίπεδα, από το αρχάριο μέχρι το πιο προχωρημένο.

Για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στη διαμόρφωση των τμημάτων των ξένων γλωσσών (Γαλλικής & Αγγλικής γλώσσας), οι μαθητές δίνουν εξετάσεις σε θέματα κλιμακωτής δυσκολίας που τα ορίζουν οι καθηγητές και καθηγήτριες της Σχολής.

Είναι υποχρεωτική η γνώση της Γαλλικής γλώσσας για κάποιον/α μαθητή/τρια που επιθυμεί να εγγραφεί στη Σχολή;

Η γνώση της Γαλλικής Γλώσσας ΔΕΝ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στη Σχολή μας.

Copyright © 2016 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί created by Τίκβα Χριστίνα

Search