Η Σχολή μας επιδεικνύει μεγάλη ευαισθησία στο θέμα της προστασίας των παιδιών και γι' αυτό έχει λάβει δραστικά μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και ακέραια διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Καθημερινά, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, η κεντρική είσοδος της Σχολής φυλάσσεται από ειδικά εκπαιδευμένο άνθρωπο ο οποίος ελέγχει εξονυχιστικά την είσοδο και την έξοδο των οχημάτων.

Η είσοδος επιτρέπεται μόνο στους γονείς και στο διδακτικό προσωπικό της Σχολής, ενώ οποιοδήποτε άλλο άτομο θελήσει να επισκεφθεί τους χώρους της Σχολής θα πρέπει να έχει άδεια εισόδου που δίνεται ρητά μόνο από τη Διεύθυνση.

Copyright © 2016 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί created by Τίκβα Χριστίνα

Search