Η Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί δραστηριοποιείται στο χώρο των εκδόσεων βοηθητικών σημειώσεων και ασκήσεων, που αποτελούν απαραίτητα εργαλεία μάθησης και σημαντικό εκπαιδευτικό οδηγό, για κάθε μαθητή.

Τα βοηθήματα αποτελούν συγγράμματα των καθηγητών/τριών της Σχολής, γνήσια αποστάγματα πολύχρονης εμπειρίας και αλληλεπίδρασης με τα παιδιά και παρέχονται δωρεάν στους μαθητές.

Οι εκδοσεις καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα των μαθημάτων του Γυμνασίου και του Λυκείου.

Copyright © 2016 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί created by Τίκβα Χριστίνα

Search