Η Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί δραστηριοποιείται στο χώρο των εκδόσεων βοηθητικών σημειώσεων και ασκήσεων, που αποτελούν απαραίτητα εργαλεία μάθησης και σημαντικό εκπαιδευτικό οδηγό, για κάθε μαθητή.

Τα βοηθήματα αποτελούν συγγράμματα των καθηγητών/τριών της Σχολής, γνήσια αποστάγματα πολύχρονης εμπειρίας και αλληλεπίδρασης με τα παιδιά και παρέχονται δωρεάν στους μαθητές.

Οι εκδόσεις των καθηγητών/τριών της Σχολής, καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα των μαθημάτων του Γυμνασίου και του Λυκείου.

book1 book3 book12
book34 book35            
Copyright © 2016 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί created by Τίκβα Χριστίνα

Search