Η εφημερίδα της Ελληνογαλλικής Σχολής ΚΑΛΑΜΑΡΙ en@stron εκδίδεται από το 1992 δύο φορές το χρόνο στα πλαίσια του Ομίλου Δημοσιογραφίας του σχολείου. Στόχοι του εντύπου αυτού είναι τόσο η παρουσίαση των δραστηριοτήτων της Σχολής, όσο και η ενημέρωση και ο προβληματισμός των νέων πάνω σε θέματα που αφορούν όχι μόνο τη σχολική κοινότητα, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία. Παράλληλα η σχολική εφημερίδα λειτουργεί και ως βήμα επικοινωνίας και πρωτότυπης δημιουργίας των μαθητών με ταλέντο σε διάφορους τομείς της τέχνης και του πνεύματος, π.χ. φωτογραφία, σκίτσο, ποίηση κ.λ.π.

Το en@stron δημιουργήθηκε χωρίς προϋπάρχουσα υποδομή, αλλά με την ένθερμη υποστήριξη της Διεύθυνσης, το ζήλο των μαθητών που πέρασαν κατά καιρούς από τη συντακτική επιτροπή και βέβαια με την αγάπη και το ενδιαφέρον των υπεύθυνων καθηγητών, αρχικά των κ Σ. Ζηκουρίδη και Γ. Νιξαρλίδη και έπειτα της κας Ξ. Νάννου, καθώς και της κας Φ. Γιαγτζίδου. Η αρχική επιθυμία ήταν η κατασκευή ενός εντύπου που να εκφράζει τους μαθητές του σχολείου, να πλησιάζει την ποιότητα εκπαίδευσης που παρέχει το ΚΑΛΑΜΑΡΙ και να τονίζει τη διάθεση καλλιέργειας του πολιτισμού και της κουλτούρας, που αποτελεί εξάλλου σφραγίδα αυτού του σχολείου.

Όπως φαίνεται από την πλευρά του υλικού που δημοσιεύεται, υπάρχει ένας κεντρικός θεματικός άξονας (π.χ. ρατσισμός, αθλητισμός κ.λ.π.) με άρθρα σχετικά με αυτόν, συνεντεύξεις με ανθρώπους που ασχολούνται ενεργά με αυτόν τον τομέα, καθώς και πληροφορίες για σχετικές δράσεις στην πόλη μας. Σημαντική θέση εξάλλου κατέχουν και οι διακρίσεις των μαθητών μας, καθώς και οι εκδηλώσεις του σχολείου – τόσο του Λυκείου και του Γυμνασίου, όσο και του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου - που αποδεικνύουν τη σταθερή προσήλωση του ιδρύματος στην 100χρονη και πλέον παράδοσή του. Δε λείπουν επίσης ψυχαγωγικά κείμενα, καθώς και αναφορές στη σύγχρονη καλλιτεχνική δραστηριότητα (βιβλιοπαρουσιάσεις, παρουσίαση κινηματογραφικών ταινιών ή μουσικά αφιερώματα).

Σημαντική είναι και η συμβολή του Ομίλου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που, με την καθοδήγηση των υπεύθυνων καθηγητών – αρχικά της κας Α. Πράσινου κι έπειτα του κ. Χρ. Χαλκίδη, καθώς και της κας Μ. Μισιχρόνη - φροντίζει με ειδικά αφιερώματα να σφυρηλατεί και να αφυπνίζει την οικολογική συνείδηση των αναγνωστών.

Δεν πρέπει να παραλειφθεί η συμμετοχή του γαλλικού και του αγγλικού τμήματος στην έκδοση του en@stron. Στη «LagazettedeKalamari» και στο «TeaTime» οι μαθητές αξιοποιούν με εποικοδομητικό τρόπο τις γνώσεις των γαλλικών και αγγλικών και παράγουν ξενόγλωσσα κείμενα σε θέματα της επιλογής τους, χωρίς να παραλείψουν να προβάλουν και τις δραστηριότητες των ξενόγλωσσων τμημάτων.

Για να κατανοήσουμε ακόμα καλύτερα την αξία της έκδοσης μιας σχολικής εφημερίδας, όχι μόνο για τους μαθητές που τη συντάσσουν, αλλά και για τους μαθητές που τη διαβάζουν, ας θυμηθούμε τα λόγια του Σελεστέν Φρενέ, παιδαγωγού του 20ου αι.: «Ο μόνος λόγος να γράψει το παιδί είναι να φτάσει η σκέψη του εκεί που δε φτάνει η φωνή του».

Copyright © 2016 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί created by Τίκβα Χριστίνα

Search