Οι Αδελφές που εργάστηκαν στη Σχολή Καλαμαρί από την ίδρυσή της έως σήμερα

Laborde Catherine, Julie (1893 ..)
Calvet Francoise (1893 ..)
Sulnokut Marthe (1893-1952)
Izard Josephine (1894)
Vermeiren Victoire (1894-1904)
Aers Pau1ine (1894-1900)
Raymond Gabrielle (1894-1899)
Faisandier Josephine (1894-1901)
Fouyeres Marie (1894-1903)
Marava1 Claire (1894-1904)
Castanet Anna (1894-1902)
Larroumets Jeanne (1895-1902)
Athane Marie (1902-1907)
Gazard Marie (1902-1908)
Vuilloz Josephine (1903-1941)
Boutaud Gabrielle (1904-1906)
Issaverdens Anne (1904-1908)
Leroy Josephine (1904-1907)
Meilhon Marie (1906-1907)
Daperi Nicolette (1907)
Rougnon Marie (1907)
Tardy Amelie (1907-1908)
Jaussen Marthe (1907-1909)
Forveille Marie-Helene (1908-1909)
Laurent Marie (1908-1946)
Delcros Marie-Louise (1908-1913)
Longinotti Anais (1910)
Fons Lucie (1910-1942)
Pirault Albertine (1912)
Ezanno Felicie (1912)
Remondo Antoinette (1913-1916)
Hissar Jeanne (1914)
Georgevich Anna (1915)
Rivera Marie de la Saledad (1916)
Djevaridjean Marie (1916)
Petelkova Marthe
Filippucci Marie (Sr.Claire) (1917-86)
Laurent Marie (1919)
Curtelin Laurentine (1920)
Samaia Marthe (1920)
Froly Marie-Victoire (1920)
Sandale Mathilde (1920-1947)
Ghendy Regine (1918)
De Valois Marie-Louise (1919-1922)
Froly Marie-Victoire (1920)
Leurson Juliette (1920)
Remondo Marguerite
(St.Marguerite) (1921-1968)
Berthon Anna (1924)
Papasian Emestine (Sr.Madeleine) (1926-1970)
Servais Berthe (1928)
Calavassi Pierrette
(Sr.Marie-Therese) (1929-1984)
Blachas Maire-Louise (1932-1941)

Consoli Adeline
(Sr.Catherine) (1934-1956)
Andriotti Marie-Rose (1936-1939)
Landais Antoinette (1937-1938)
Rochette Antoinette
(Mere Rochette) (1938-1984)
Liassis Marie (1939-1940)
Dinou Emilie (1940-1947)
Cassar Henriette (1940-1941)
Filipucci Marie (1942-1947)
Van Hesendonck Odile
(Sr.Gabrielle) (1940-1967)
Petcou Marie-Antoinette
(Sr.Joseph) (1940)
Levet Marie (1949-1958)
Athanassiou Marie (1956-1957)
Stephanou Rosine (1957)
Brindisi Marie (1957-1963)
Aperghis Helene (St.Germaine) (1960-1976)
Camman Marie-Sophie (1962-1963)
Manessi Olga (Sr.Genevieve) (1962-1964)
Prevost Suzanne (Mere Prevost) (1963-1983)
Sigala Marguerite (Sr.Marie Vincent) (1964-1987)
Martin Jeanne (1964-1969)
Armao Gabrielle (Sr.Suzanne) (1965-1966/1981-1986)
Pa1amari Marina (1966-1968/1975-1976)
Dimitropoulou Varvara (1966-1967)
Trocou Jeanne (Sr.Jeanne) (1968-1985)
Farina Josephine (1969-1971)
Paleologou Esperance (Sr.Luise) (1970-1981)
Desiderato Elise (1971)
Dinova Emilie (1971-1974)
Pillet Agnes (1971-1974)
Scoulides Anne-Marie (Sr.Marie) (1974-1980)
Rigal Marie-Laure (Mere Rigal) (1977-1981)
Dounavi Anna (1981-1982)
Capella Francoise (Sr.Vincent) (1982)
Segoura Marie-Constance (Sr.Eugenie) (1983-1990)
Dubory Yvonne (1985-1999)
Dounavi Anna

Copyright © 2016 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί created by Τίκβα Χριστίνα

Search