Καθιέρωση των Ερευνητικών Εργασιών στην Α΄ και Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου

Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Ο τομέας των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών αφορά και μπορεί να ασχοληθεί με θέματα που συνδέονται άμεσα με την κοινωνική, πολιτική, οικονομική ζωή των ανθρώπων.

Η θεματολογία του μπορεί να αντλείται από Επιστήμες όπως Θεολογία, Κοινωνιολογία, Δίκαιο, Πολιτικές Επιστήμες, Ψυχολογία, Κοινωνική Ψυχολογία κ.α. Αυτονόητη και επιβεβλημένη είναι η δυνατότητα συνεργασίας των επιστημών αυτών και των θεμάτων που μπορούν να προκύψουν μέσα από την αναγκαία διεπιστημονική προσέγγιση.

Τέχνη και Πολιτισμός

Τέχνες και πολιτισμός και είναι δύο έννοιες στενά συνυφασμένες, καθώς οι τέχνες αποτελούν χαρακτηριστικές εκφάνσεις του πολιτισμού κάθε περιόδου.

Από την άλλη, επιστήμες και τέχνες μολονότι, φαινομενικά τουλάχιστον, αποτελούν δυο ξεχωριστά – διακριτά πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας, εντούτοις είναι δυνατόν να συνδυαστούν και να δώσουν δημιουργίες οι οποίες αποτελούν αξιοθαύμαστο μείγμα εντυπωσιακής πολυπλοκότητας και εκπληκτικής ομορφιάς.

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάτπυξη

Η αειφόρος ανάπτυξη ή βιώσιμη ανάπτυξη αναφέρεται στην οικονομική ανάπτυξη που σχεδιάζεται και υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα. Γνώμονας της αειφορίας είναι η μέγιστη δυνατή απολαβή αγαθών από το περιβάλλον, χωρίς όμως να διακόπτεται η φυσική παραγωγή αυτών των προϊόντων σε ικανοποιητική ποσότητα και στο μέλλον. Η βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει ανάπτυξη των παραγωγικών δομών της οικονομίας παράλληλα με τη δημιουργία υποδομών για μία ευαίσθητη στάση απέναντι στο φυσικό περιβάλλον και στα οικολογικά προβλήματα. Η βιωσιμότητα υπονοεί ότι οι φυσικοί πόροι υφίστανται εκμετάλλευση με ρυθμό μικρότερο από αυτόν με τον οποίον ανανεώνονται, διαφορετικά λαμβάνει χώρα περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία

Οι μαθητές μας συμμετέχουν σε ένα ταξίδι-πρόκληση στις επιστήμες των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας. Γνωρίζουν τις επιστήμες αυτές όπως ΠΟΤΕ δεν θα μπορούσαν να φανταστούν. Δημιουργούν, παράγουν έργο, συμμετέχουν, δρουν και μαθαίνουν μέσα από τις ερευνητικές εργασίες του κύκλου «Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία».

 

Copyright © 2016 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί created by Τίκβα Χριστίνα

Search