ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

Η Σχολή Καλαμαρί είναι εγγεγραμμένη στους παρακάτω φορείς και εκπαιδευτικά δίκτυα:

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ DELF-DALF

Η Σχολή Καλαμαρί σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης λειτουργεί ως εξεταστικό κέντρο των πτυχίων γλωσσομάθειας DELF – DALF.

KEYCERT
Η Σχολή Καλαμαρί λειτουργεί ως εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης χρήσης Η/Υ . Η πιστοποίηση στη χρήση Η/Υ KEYCERT είναι εγκεκριμένη από τον Ο.Ε.Ε.Κ.

BRITISH COUNCIL Advantage Partnership Program

BRITISH COUNCILSCHOOLS ONLINE

UNIVERSITIES AND COLLEGES ADMISSIONS SERVICE

Ως αναγνωρισμένο κέντρο UCAS υποβάλλει τις αιτήσεις για φοίτηση στα ανώτερα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου.

THE COMMON APPLICATION
Ως αναγνωρισμένο κέντρο υποβάλλει τις αιτήσεις των μαθητών της που επιθυμούν να σπουδάσουν στις HΠΑ.

ΦΟΡΕΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΑ

Η Σχολή Καλαμαρί έχει τη δυνατότητα (College Board School Code) να παραλαμβάνει τα σκορ των μαθητών της που παίρνουν μέρος στις απαραίτητες εξετάσεις PSAT, SAT Reasoning, SAT Subject tests, ACT για εισαγωγή στα Αμερικανικά Πανεπιστήμια.

ASSOCIATED SCHOOLS PROJECT NETWORK UNESCO
Η Σχολή Καλαμαρί αποτελεί μέλος του ASPnet (Associated Schools Project Network) της UNESCO, ενός δικτύου, όπου συμμετέχουν 181 χώρες και αριθμεί σήμερα 10.000 εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων. Στα πλαίσια του δικτύου αυτού υλοποιούνται πιλοτικές δράσεις που προωθούν τις αξίες της UNESCO.

Copyright © 2016 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί created by Τίκβα Χριστίνα

Search