Η ύλη στην οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι είναι (με βάση τη νέα Γραμματική της Φιλιππάκη – Worburton):

Α. Ελληνικά

Παραγωγή

Σύνθεση

Αντίθετα

Ουσιαστικά – Επίθετα (κλίση – ορθογραφία)

Σχηματισμός παραθετικών (επιθέτων και επιρρημάτων)

Ρήματα (κλίση – χρονική αντικατάσταση – σχηματισμός μετοχής)

Ενεργητική – Παθητική σύνταξη

Συντακτική ανάλυση απλής πρότασης (εύρεση υποκειμένου, αντικειμένου, κατηγορουμένου)

Δευτερεύουσες προτάσεις: ονοματικές – επιρρηματικές (είδος και συντακτική θέση)

Σύντομη ανάπτυξη θέματος

 

Β. Μαθηματικά

Φυσικοί Αριθμοί
Δεκαδικοί Αριθμοί
Κλάσματα
Δυνάμεις
Σύνθετα προβλήματα τεσσάρων πράξεων
Μεικτές αριθμητικές παραστάσεις
Εξισώσεις
Λόγοι-Αναλογίες-Ποσοστά
Γωνίες
Περίμετρος-Εμβαδόν τετραγώνου, παραλληλόγραμμου, τριγώνου, τραπεζίου

. . . και μερικές απαραίτητες διευκρινίσεις:

Τα θέματα και η βαθμολογία των γραπτών είναι αρμοδιότητα ομάδων φιλολόγων και μαθηματικών του ΚΑΛΑΜΑΡΙ.

Την ημέρα των εξετάσεων (Σάββατο 20/05/2017) το πρόγραμμα θα έχει ως εξής:

9:15 Προσέλευση μαθητών -τριών στην αυλή του Καλαμαρί

9:30 Έλεγχος παρουσιών – Τακτοποίηση διαγωνιζομένων στις αίθουσες των εξετάσεων στα κτίρια του Καλαμαρί

9:45 – 11:45 Δοκιμασία στα Μαθηματικά

12:00 – 14:00 Δοκιμασία στην Ελληνική Γλώσσα

Θα λειτουργήσει κυλικείο τη μέρα αυτή.

Copyright © 2016 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί created by Τίκβα Χριστίνα

Search